Strefa szkoleń otwartych

Psychologiczne aspekty zarządzania różnorodnością

Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności, samodzielności, mobilizować do działań w polach, na które mają wpływ.

20-21 październik  2017  Katowice

W trakcie zajęć koncentrować się będziemy na tym, aby każdy szef po warsztacie potrafił:

 • -nazywać odważnie i jasno własne intencje i interesy (szczególnie w trudnych, złożonych i chaotycznych, konfliktowych sytuacjach);
 • -wydobywać informacje o psychologicznych potrzebach podwładnych;
 • -używać modelu negocjacji nastawionych na współpracę w sytuacjach konfliktu interesów (stanowisko – potrzeby – problem do rozwiązania – wspólne poszukiwanie rozwiązań);
 • -występować przed zespołem;
 • -motywować z wykorzystaniem pozafinansowych form sankcji i docenienia (struktury oranżu) lub dawać odpowiedzialność i wspierać w wykonaniu zadania (struktury zmierzające w kierunku turkusu), gdy warto - nie przeszkadzać zespołowi;
 • -przechodzić od prośby do negocjacji, kiedy w rozmowie z podwładnym argumenty nie skutkują;
 • -przekazywać niewygodne polecania służbowe, delegować, dawać odpowiedzialność i rozliczać wykonanie zadań;
 • -zdiagnozować na jakim etapie rozwoju jest organizacja oraz na jakim etapie procesu grupowego znajduje się jego zespół;
 • -przeprowadzić narzekającego podwładnego od destrukcyjnej krytyki do budowania postawy odpowiedzialności i konstruktywnego poszukiwania rozwiązań.

Warsztat umiejętności odbędzie się w dniach 20 - 21 października  2017  w godzinach: 9.00 - 17.00 w KATOWICACH ul. Pułaskiego 19/3 „Sale szkoleniowe STRUKTURA”.                                                      

Cena uczestnictwa dla jednej osoby w dwudniowym warsztacie wynosi 1000,00 netto (plus 23% VAT). W trakcie serwowane będą przerwy kawowe oraz obiad (dwa dni 80 zł niewliczone). W cenę szkolenia wliczone są materiały poszkoleniowe, zawierające indywidualnie wypracowane przez grupę rozwiązania oraz obszerny wsad merytoryczny, nagranie audio i/lub video.

Szkolenie poprowadzi: Anita Mansfeld i Paweł Sutowicz.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem na adres: biuro@csic.pl oraz o dokonanie wpłaty do dnia 10.10.2017 roku na rachunek 42 1140 2004 0000 3602 7699 8333 w tytule: Psychologiczne aspekty zarządzania różnorodnością". O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy min 8 osób. W takim przypadku dokonamy zwrotu wpłaconych pieniędzy do dnia 20.10.2017 roku. Zapraszamy do zadawania pytań i prosimy o kontakt tel. Anita 530 200 409, Paweł 534 934 966  lub  mail : pawel.sutowicz@csic.pl

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

 • -Przedstawienie się oraz doprecyzowanie oczekiwań uczestników
 • -Psychologiczne zjawisko projekcji w procesie zarządzania. Sposoby zapobiegania destrukcyjnym domysłom na temat motywów działania szefa i podwładnego, współpracownika, czyli sztuka mówienia o intencjach, sztuka zadawania pytań i udzielania asertywnych odpowiedzi, umiejętne zastosowanie parafrazy, informacji zwrotnej.
 • -Model negocjacji nastawionych na współpracę. Podstawowy sposób regulowania konfliktu interesów, budowania współpracy i współodpowiedzialności w relacji szef –podwładny, szef - zespół, podwładny - podwładny. Szefowskie targowanie się.
 • -Psychologiczne aspekty zarządzania różnorodnością (wykład o filozofii szefowskiej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zespołów międzypokoleniowych,turkusowych modeli zarządzania, Design Thinking, Agile - zwinnych metod zarządzania.
 • -Wystąpienia przed zespołem. Wyznaczanie podwładnym granic i komunikowanie maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia oporu w zespole, niekorzystnych dla szefa postaw np: brak współpracy, wzajemna zazdrość, niezdrowa rywalizacja, dyskryminacja członków zespołu itp.
 • -Jak motywować z wykorzystaniem pozafinansowych form sankcji i docenienia (struktury oranżu) lub dawać odpowiedzialność i wspierać w wykonaniu zadania (struktury zmierzające w kierunku turkusu)? Jak kształtować postawę odpowiedzialności podwładnego w sytuacjach złożonych i chaotycznych? Sztuka nieprzeszkadzania zespołowi.
 • -Rozszerzenie listy możliwych sankcji i sposobów doceniania. Rozszerzenie listy sposobów na kształtowanie postawy odpowiedzialności.
 • -Szef w obszarze prośby. Ćwiczenie używania algorytmu od prośby do negocjacji, który ułatwia odmawianie, wpływa na postawę odpowiedzialności i zjednuje podwładnego do współpracy. Jak prosić swojego przełożonego, mówić o interesach własnych, zespołu, bez wywierania presji na przełożonego, obrażania się i kajania?
 • -Szef w obszarze decyzji. Jak podejmować decyzje w sytuacjach złożonych i chaotycznych? Jak przekazywać niewygodne polecania służbowe? Jak delegować i rozliczać wykonanie zadań? Trening z wykorzystaniem algorytmu trudnej decyzji i bazowych technik asertywności szefa.
 • -Jak przeciwstawiać się osłabnięciu zapału u pracowników oraz mobilizować ich do działań ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zespołów międzypokoleniowych?
 • -Jak zorientować się na jakim etapie rozwoju jest organizacja oraz na jakim etapie procesu grupowego jest mój zespół? Czy zawsze „narzekanie i wytykanie niedociągnięć w zespole” oznacza brak zaangażowania i motywacji do pracy?
 • -Planowanie realnych zmian w relacji szef - podwładny - zespół. Inspiracje: Turkusowe modele zarządzania, Design Thinking, Agile - zwinne zarządzanie.
 • -W jaki sposób prezentować się przed zespołem, szefem lub na konferencjach? Podstawowe narzędzia prowadzenia efektywnych zebrań oraz tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • -Podsumowanie szkolenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWYCH

„Zwinne handlowanie”

Jak skutecznie sprzedawać, budować długotrwałe, owocne relacje z Klientami osobowościowo podobnymi oraz odmiennymi, opierając się na psychologicznych potrzebach  i zachowując dystans do trudnych zagrywek Klienta?

27-28 październik  2017  Katowice

 Uczestnictwo w warsztacie umożliwi zapoznanie się z narzędziami kreującymi zwinne (Agile) indywidualne podejście do sprzedaży oraz budowania satysfakcjonującego kontaktu z ludźmi, także tymi którzy są od nas osobowościowo odmienni.

Udział w warsztacie da odpowiedź na pytania: w jaki sposób ludzie gromadzą informacje o świecie, jak te informacje wykorzystują podejmując decyzje o zakupie i współpracy biznesowej, jak Klienci postrzegają i organizują sobie otaczającą ich rzeczywistość? Porozmawiamy o Zwinnym (Agile) podejściu do sprzedaży oraz „programach informacyjnych”, ponieważ siła zjawiska jest tak duża, że nawet najlepsze rozwiązanie, które proponujemy naszemu Klientowi z „niewiadomych przyczyn" może przez nie stracić całą swoją atrakcyjność. Programy informacyjne (inne niż nasze) powodują, iż odbieramy niektórych ludzi, także Klientów jako marudnych, uciążliwych, niepoważnych. Trudno jest nam z nimi rozmawiać, nie rozumiemy ich postępowania i powodów dla których nie potrafimy sprzedać naszych usług, towarów. Uczestnictwo w warsztacie przybliży każdego handlowca do  znalezienia indywidualnych rozwiązań na opisane „bolączki” oraz do sprawnego użycia w rzeczywistości zawodowej zwinnych metod budowania długotrwale owocnych i  obopólnie  korzystnych relacji handlowych.

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu: 

 • -budowania dobrego i prawdziwego kontaktu z klientem
 • -rozpoznawania i uwzględniania rzeczywistych, psychologicznych potrzeb klientów
 • -zwinnym dopasowywaniu stylu rozmowy i negocjacji do programu informacyjnego klienta
 • -twórczego reagowania na gry klientów na bazie indywidualnego potencjału
 • -zwinnego przekraczania osobistych ograniczeń w reagowaniu na trudne zachowania
 • -zwinnego targowania się
 • -radzenia sobie z uzasadnionymi reklamacjami.

Warsztat umiejętności odbędzie się w dniach 27-28 października  2017  w godzinach: 9.00 - 17.00 w KATOWICACH ul. Pułaskiego 19/3 „Sale szkoleniowe STRUKTURA”.                                          

Cena uczestnictwa dla jednej osoby w dwudniowym warsztacie wynosi 1000,00 netto(plus 23% VAT). W trakcie serwowane będą przerwy kawowe oraz obiad (dwa dni 80 zł niewliczone). W cenę szkolenia wliczone są materiały poszkoleniowe, zawierające indywidualnie wypracowane przez grupę rozwiązania oraz obszerny wsad merytoryczny, nagranie audio i/lub video.

Szkolenie poprowadzi: Anita Mansfeld i Paweł Sutowicz.                                              Prosimy o potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem na adres biuro@csic.pl oraz o dokonanie wpłaty do dnia 15.10.2017 roku na rachunek 42 1140 2004 0000 3602 7699 8333 w tytule „Zwinne handlowanie”. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób.  Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy min 8 osób. W takim przypadku dokonamy zwrotu wpłaconych pieniędzy do dnia 15.10.2017 roku. Zapraszamy do zadawania pytań i prosimy o kontakt tel. Anita 530 200 409, Paweł 534 934 966 lub e-mail : pawel.sutowicz@csic.pl

Ramowy program warsztatu dwudniowego

 • -Wstępny kontrakt. Doprecyzowanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników.
 • -Podstawowe zwinne umiejętności budowania przejrzystego kontaktu z klientem. Odsłanianie siebie czyli nazywanie swoich intencji i interesów. Aktywne poznawanie psychologicznych potrzeb klienta – trudne pytania i sposoby zdobywania informacji. Parafrazowanie interesów i emocji oraz porządkowanie wypowiedzi partnera handlowego - skuteczne słuchanie, zwinne unikanie nieporozumień i zjednanie klienta do współpracy, adoptowania zmian.
 • -Pierwszy kontakt telefoniczny, osobisty, wirtualny. Jak zbudować przekaz sprzedażowy,   aby przykuł uwagę, zainteresował,  wywołał pożądanie i akcję u odbiorcy.
 • -Wstęp do nauki szybkiej diagnozy programów informacyjnych.
 • -Zwinne handlowanie. Filozofia handlowania w nieustannie zmieniającej się i chaotycznej rzeczywistości.
 • -Zwinne debiuty – przejrzyste sposoby nieinwazyjnego zjednywania klienta, przyciąganie jego uwagi, wzbudzanie zainteresowania oraz rozpoznawanie pozacenowych interesów.
 • -Zwinna diagnoza programów informacyjnych - jak skutecznie sprzedawać i budować zaufanie, życzliwość klienta, bez wywierania presji i manipulacji, rozumiejąc jego podświadomość?
 • -Asertywność handlowca – podstawowe narzędzia obrony przed presją, manipulacją i krytyką klientów: odmowa handlowa, stawianie granic, poszukiwanie krytyki, zamglenie, zamiana oceny na opinię.
 • -Zwinne targowanie się, czyli sztuka czynienia ustępstw. Jak zadowolić klienta, nie ulegając jego żądaniom, dążąc do pełnej adaptacji zmian.
 • -Trudny klient – zwinne i konstruktywne sposoby radzenia sobie z zachowaniami Klientów w oparciu o trudne doświadczenia uczestników.
 • -Reklamacje – jak sobie radzić z uzasadnionymi pretensjami i niezadowoleniem Klientów?
 • -Zwinne sposoby radzenia sobie z utratą motywacji. Tworzenie listy indywidualnych „osłabiaczy” i „wzmacniaczy”.
 • -Odtruwanie i przewartościowanie – ćwiczenie umiejętności chronienia się przed utratą motywacji, korzystając z pomocy kolegów z zespołu.
 • -Podsumowanie warsztatu.

ZAPRASZMY