Warsztaty dedykowane do kadry dydaktycznej.

Główna tematyka warsztatu to praktyczne psychologiczne mechanizmy komunikacji, które występują w relacji:

-nauczyciela-przełożony,

-nauczyciel-nauczyciel,

-nauczyciel-rodzic,

-nauczyciel -dziecko,

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

-w jaki sposób budować relacje,

-jak kooperować z osobami o skrajnie odmiennych osobowościach,

-w jaki sposób wymuszać odpowiedzialne postawy,

-jak dogadywać się wewnątrz organizacji oraz skutecznie reagować na tzw. "trudne sytuacje",

W czasie warsztatów ważnym obszarem będzie również pokazanie procesu rozwoju grupy oraz kształtujących się w tym czasie ról grupowych. Celem tego modułu jest wypracowanie sposobów efektywnego wykorzystania każdego z tych etapów w edukacji.

Zapraszamy