Warsztaty dla klubów fitness

Pakiet szkoleniowy dedykowany dla pracowników fitness klubów.

Program trzydniowych warsztatów podzielony jest na zajęcia dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów: recepcja, instruktorzy fitness, trenerzy personalni ( 2 dni) oraz dla kadry zarządzającej klubem: właściciele, menedżerowie (1 dzień). Szkolenie dotyczy min. efektywnej komunikacji z klientami i współpracownikami, sprzedaży produktów i usług, dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb Klienta oraz reagowania na sytuacje ?trudne?. Uczestnicy dowiedzą się jak budować relację z klientem oraz nauczą się skutecznych technik sprzedaży produktów dodatkowych, m.in. wody oraz suplementów.

Warsztaty dopasowujemy do realnej sytuacji firmy, a program warsztatu tworzymy po zapoznaniu się ze specyfiką klubu oraz po dokładnym zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

 

Stosowane metody szkoleniowe:

Scenki i symulacje rozmów handlowych prowadzone przez uczestników, analiza przykładów zachowań i indywidualna informacja zwrotna, wspólna analiza nagrań video uczestników podczas scenek i symulacji, praca w małych grupach, dyskusja, studium przypadku.