Mentoring i coaching dla biznesu.

Mentoring biznesowy to indywidualne spotkania dedykowane dla właścicieli firm i kadry zarządzającej. Podczas sesji klient otrzymuje zestaw gotowych narzędzia do skutecznego zarządzania oraz motywowania ludzi. Poruszane zagadnienia odnoszą się do indywidualnych oczekiwań uczestnika uwzględniając specyfikę firmy, doświadczenie oraz wyzwania biznesowe.

Executive coaching dedykowany jest dla menedżerów pragnących doskonalić praktyczne umiejętności biznesowe. Coach pracuje z klientem, aby dzięki ukierunkowanemu szkoleniu szybko, znacząco i trwale poprawił swoją efektywność.

Coaching jest jedną z form wspierania w rozwoju kompetencji biznesowych. Kluczowym elementem procesu jest trening wypracowanych umiejętności w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej, co zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania ich w realnych sytuacjach biznesowych. Ostatnim etapem jest praca nad planem wdrożenia nabytych nowych umiejętności.

Głównym celem coachingu biznesowego jest nabycie nowych lub doskonalenie konkretnych umiejętności, zwiększenie elastyczności w działaniu oraz wypracowanie puli niestandardowych reakcji na trudne sytuacje związane z prowadzeniem firmy lub zarządzaniem personelem.

Jeżeli jesteś zainteresowany/-a, zastanawiasz się czy to się sprawdzi w Twojej firmie oraz jakie będą ewentualne korzyści? Zadzwoń i umów się na darmową konsultacje i samemu oceń czy proponowane przez nas rozwiązania są odpowiednie dla Ciebie.  tel. 534 934 966