Mentoring i coaching dla biznesu.

Indywidualny mentoring biznesowy lub szkolenia grupowe przeznaczone są dla właścicieli firm i kadry zarządzającej. Podczas sesji klient otrzymuje zestaw gotowych narzędzia do skutecznego zarządzania oraz motywowania ludzi. Poruszane zagadnienia odnoszą się do indywidualnych oczekiwań uczestnika uwzględniając specyfikę firmy, doświadczenie oraz wyzwania biznesowe.

Executive coaching polecany jest menedżerom pragnących doskonalić praktyczne umiejętności biznesowe. Coach pracuje z klientem, aby dzięki ukierunkowanemu szkoleniu szybko, znacząco i trwale poprawił swoją efektywność.

Głównym celem coachingu biznesowego jest nabycie nowych lub doskonalenie konkretnych umiejętności, zwiększenie elastyczności w działaniu oraz wypracowanie puli niestandardowych reakcji na trudne sytuacje związane z prowadzeniem firmy lub zarządzaniem personelem.

Coaching może odbywać się również "zdalnie" przez telefon, ZOOM lub inne narzędzia do komunikacji na odległość. Jest to obecnie jeden z najbardziej powszechnych i efektywnych sposobów pracy rozwojowej. Uczestnicy doceniają taką formę pracy ze względu na dużą elastyczność oraz oraz możliwość wsparcia w każdym miejscu bez względu na odległość.

Zapraszam do kontaktu 534 934 966

Paweł Sutowicz