Video mentoring i coaching dla biznesu.

Video mentoring biznesowy to zdalne video konferencje dedykowane dla właścicieli firm i kadry zarządzającej. Podczas sesji klient otrzymuje zestaw gotowych narzędzia do skutecznego zarządzania oraz motywowania ludzi. Poruszane zagadnienia odnoszą się do indywidualnych oczekiwań uczestnika uwzględniając specyfikę firmy, doświadczenie oraz wyzwania biznesowe.

Executive coaching dedykowany jest dla menedżerów pragnących doskonalić praktyczne umiejętności biznesowe. Coach pracuje z klientem, aby dzięki ukierunkowanemu szkoleniu szybko, znacząco i trwale poprawił swoją efektywność.

Głównym celem coachingu biznesowego jest nabycie nowych lub doskonalenie konkretnych umiejętności, zwiększenie elastyczności w działaniu oraz wypracowanie puli niestandardowych reakcji na trudne sytuacje związane z prowadzeniem firmy lub zarządzaniem personelem.

PAKIET START -BUSINESS TRAINING & COACHING - 4 TYGODNIE

W pakiecie otrzymasz:

- badanie stylów zachowań DISC D3- otrzymasz raport ( 36 stron o TOBIE !), dowiesz się jakie są Twoje automatyczne style zachowań, jakimi wartościami się kierujesz, jakie są Twoje role zespołowe, co Cię motywuje oraz jak to wszystko wykorzystać w rozwoju osobistym lub biznesie,

- 4 godzinnych sesji coachingu/mentoringu biznesowego

-dostęp do zamkniętej grupy na Face Booku (tylko dla moich klientów, będziesz mógł/mogła czerpać tam inspirację, zadawać pytania oraz dzielić się własnymi przemyśleniami,

-jeden telefon "interwencyjny" w trakcie procesu

- jedna grupowa, zdalna sesja MasterClass z 3 osobami po zakończonym procesie,

PAKIET FOLLOW UP -BUSINESS TRAINING & COACHING - 4 TYGODNIE

W pakiecie otrzymasz:

Badanie TALENT REFLECT !

- 4 godzinnych sesji coachingu/mentoringu biznesowego

-jeden telefon "interwencyjny" w trakcie procesu

- jedna grupowa, zdalna sesja MasterClass z 3 osobami po zakończonym procesie,

Zanim podejmiesz decyzję zapraszam Cię na pierwszą rozmowę próbną, na której dowiesz się czym jest coaching, jakie są warunki finansowe, doświadczysz procesu oraz przepracujesz konkretny, ważny dla Ciebie temat. Będziesz również miał/a możliwość poznać mnie bliżej oraz mój styl prowadzenia coachingu.

Video coaching odbywa się "zdalnie" przez telefon, ZOOM lub inne narzędzia do komunikacji na odległość. Jest to obecnie jeden z najbardziej powszechnych i efektywnych sposobów pracy rozwojowej. Uczestnicy doceniają taką formę pracy ze względu na dużą elastyczność oraz oraz możliwość wsparcia w każdym miejscu bez względu na odległość.

Zapraszam do kontaktu 534 934 966

Paweł Sutowicz