Jak pracujemy

·       DOŚWIADCZENIE PRZED TEORIĄ

Od wielu lat prowadzimy szkolenia, indywidualne coachingi dla managerów, HR managerów, coachów, trenerów, handlowców, kupców. Posiadamy własne, wieloletnie doświadczenie szefowskie, biznesowe, trenerskie i coachingowe. Rozumiemy specyfikę pracy naszych klientów w obszarach, w których działamy. 

·       SZKOLENIA PRAKTYCZNIE dla Uczestników

Diagnozujemy specyficzne potrzeby szkoleniowe naszych klientów i współtworzymy z nimi indywidualne projekty rozwoju poszczególnych kompetencji. Dostosowujemy nasze programy zajęć do ich specyficznych oczekiwań. 

·       NIE TYLKO SZKOLENIA 

Podejmujemy realne wyzwania związane z procesami restrukturyzacji w firmie, negocjacji i mediacji w realnych konfliktach pomiędzy ważnymi siłami, wdrażania standardów zarządzania oraz współpracy wewnątrz organizacji i partnerami/klientami zewnętrznymi.

Pracujemy w formie jednorazowych lub cyklicznych warsztatów, projektów coachingowych bądź cykli szkoleniowych w formie akademii, zwieńczonych procesem certyfikacji. 

·       MOŻESZ NAS SPRAWDZIĆ 

Posiadamy dobre referencje. Nie wstydzimy się naszej pracy i zachęcamy do sprawdzenia nas u dotychczasowych naszych klientów.