studia podyplomowe

Podyplomowe studia:
Trener i Coach umiejętności interpersonalnych.
Głównym kierunkiem  studiów jest dostarczenie uczestnikom
niezbędnych umiejętności do :

• przygotowywanie i prowadzenia praktycznych warsztatów rozwojowych i szkoleń,
• poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w coachingu biznesowym oraz life coachingu zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy ICF (International Coach Federation).

Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne doświadczenia
i trening nowych umiejętności oraz ćwiczenie kompetencji trenersko
- coachingowych.
Celem programu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności
związanych z prowadzeniem szkoleń warsztatowych oraz sesji
coachingowych poprzez:
• pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z
projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi
analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, badania efektywności szkoleń,
• rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą:
wykorzystania
aktywizujących i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych,
technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach
trudnych,

• rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu.
• poznanie podejścia coachingu rozwojowego zgodnego z międzynarodowymi standardami pracy ICF (International Coach Federation),

• nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi
coachingu
• przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi
coachingu,
Program studiów przygotowaliśmy zarówno dla osób chcących nauczyć
się i przygotować do wykonywania nowego zawodu, jak i również z
myślą o osobach, które w swojej pracy zamierzają wykorzystywać
tylko pewne elementy pracy coachingowej czy prowadzenia szkoleń
(np. w zarządzaniu ludźmi w firmie, rozwijaniu kompetencji,
doradztwie zawodowym, sprzedaży, edukacji, sporcie). 

ZAPRASZAMY
Centrum Szkoleń i Coachingu 
page1image25579648