Puste kieszenie nie powstrzymały jeszcze nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Norman Vincent Peale,