Nasze zdolności są jak złoża naturalne, potrzebują odpowiednich warunków, by zostały odkryte.

Ken Robinson,