Gdzie i w jaki sposób odbywa się coaching?

Coaching odbywa się "zdalnie" przez telefon, Skype lub inne narzędzia do komunikacji na odległość. Jest to obecnie jeden z najbardziej powszechnych i efektywnych sposobów pracy rozwojowej. Uczestnicy doceniają taką formę pracy ze względu na dużą elastyczność oraz oraz możliwość wsparcia w każdym miejscu bez względu na odległość.