Event

Niezbędnik managera w oparciu o indywidualny styl zarządzania DISC D3 (szkolenie wieczorowe)

 • 20 i 21 wrzesień 2023
  Data warsztatów
 • Miejsce
 • Promocja: 1500 zł netto / os
  Koszt warsztatów

Dołącz do nas!

Zacznij efektywnie zarządzać swoim zespołem. Bądź z nami 20 i 21 września!

O czym jest szkolenie?

To praktyczny warsztat mający na celu dostarczenie Ci gotowego narzędzia, czyli niezbędnika managera. 

To szkolenie da Ci wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami szefowskimi, pokaże Ci Twój indywidualny styl zarządzania, pomoże w komunikacji z pracownikami, ułatwi Ci zarządzanie zespołem, dając adekwatne narzędzia.

Treść oparta jest na sprawdzonych modelach i koncepcjach oraz naszym wieloletnim doświadczeniu zarówno w zarządzaniu, jak i w prowadzeniu szkoleń.

Wykorzystujemy tu badanie DISC D3. Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne. Takie badanie wykonasz przed szkoleniem, a potem wyniki omówimy na warsztacie.

Od wielu lat prowadzimy szkolenia, indywidualne coachingi dla managerów, HR managerów, coachów, trenerów, handlowców. Posiadamy własne, wieloletnie doświadczenie szefowskie, biznesowe, trenerskie i coachingowe, a także dziennikarskie, reporterskie oraz fizjoterapeutyczne.

Co da Ci ten warsztat?

 • Efekt: Znajomość narzędzi komunikacyjnych, świadomość ich wpływu na organizację pracy i motywację pracowników.

 • Efekt: Świadomość specyfiki swojego zawodu, budowanie pozytywnego podejścia do roli managera w realiach dużej i małej organizacji.

 • Efekt: Umiejętność wyznaczania pracownikom granic i komunikowanie preferencji zgodnie z systemem wartości szefa.

 • Efekt: Umiejętność żonglowania różnymi stylami zarządzania i dopasowania ich do sytuacji.

 • Efekt: Wzmocnienie managera w zakresie doceniania podwładnych i egzekwowania ustaleń oraz w najtrudniejszych momentach prowadzenia codziennej pracy.

 • Efekt: Zwiększenie skuteczności w motywowaniu ludzi.

DISC D3 jest skutecznym narzędziem, jeśli chcesz wiedzieć:

 • W których obszarach tkwi Twój potencjał?

 • Jak dobrać do zespołu osoby, które będą chciały pracować na wspólny cel?

 • Dlaczego z jednymi w zespole bardzo dobrze Ci się współpracuje, a praca z innymi, mimo Twoich największych wysiłków, jest prawdziwym wyzwaniem?

 • Co zrobić, aby utrzymać zaangażowanie poszczególnych członków zespołu?

 • Jak rozwijać ich potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

Program:

 • Dzień 1

 • A. Wprowadzenie do koncepcji DISC D3


  B.  Twój indywidualny styl zarządzania - omówienie wyników w odniesieniu do roli managera


  C. Rola komunikacji w relacji szef – pracownik w odniesieniu do koncepcji DISC D3

  Kultura i dynamika pracy danego zespołu jest tak unikatowa, jak unikatowy jest każdy pracownik w zespole, stąd wykorzystując wyniki badania DISC D3, celem warsztatu jest:

   Lepsze zrozumienie przez Uczestników kultury zespołu: potencjału całego zespołu, wartości, motywacji, uwzględniając profile poszczególnych osób, ale i potencjalnych wyzwań we współpracy.
  – Poznanie różnych stylów zachowań oraz doświadczenie tego, jak różne style przejawiają się w codziennej współpracy oraz co osoby o poszczególnych stylach mogą zrobić, aby podnosić swoją efektywność – na poziomie współpracy np. zespołu managerów, współpracy z zespołami czy też klientami.
  – Wypracowanie strategii współpracy – co warto zrobić, na co położyć nacisk, aby wykorzystać potencjał zespołu i jeszcze podnieść jakość współpracy, w tym np. kontrakt zasad współpracy wypracowany przez zespół czy plan konkretnych działań, które każdy podejmie dla podniesienie jakości współpracy.


  Cel: Trening efektywnej i adekwatnej komunikacji w procesie zarządzania i motywowania pracowników, trening możliwych narzędzi ułatwiających komunikację.

  Efekt: Znajomość narzędzi komunikacyjnych, świadomość ich wpływu na organizację pracy i motywację pracowników.

 • Dzień 2

 • Rola managera – szef jako zawód.

  Cel: Pokazanie roli i funkcji managera.
  Zakres: Rola managera, obszary pracy szefa (decyzja, negocjacje, prośba)
  Efekt: Świadomość specyfiki swojego zawodu, budowanie pozytywnego podejścia do roli managera w realiach dużej i małej organizacji.  Zasady współpracy w zespole.
  Cel: Pokazanie „expose” jako narzędzia wspierającego szefa w budowaniu atmosfery jasności w zespole i odpowiedzialności pracowników.
  Zakres i efekt: Umiejętność wyznaczania pracownikom granic i komunikowanie preferencji zgodnie z systemem wartości szefa.  Style przywództwa - elastyczność w zarządzaniu wg Blancharda.
  Każdy etap pracy wymaga innego podejścia. Szef powinien obserwować, wiedzieć, gdzie znajdują się pracownicy i jak powinno wyglądać zarządzanie. Na tym właśnie polega przywództwo sytuacyjne.

  Cel: Manager powinien dopasować styl zarządzania do sytuacji. Nie może nauczyć się jednego typu zachowań i próbować wykorzystywać go w każdym przypadku. Jego elastyczność musi polegać na zmianie metody zarządzania w zależności od okoliczności, które mają miejsce.
  Efekt: Szef umie żonglować różnymi stylami zarządzania i dopasować je do sytuacji.


  Komunikowanie niepopularnych, trudnych decyzji i nagradzanie pracowników.
  Cel: Trening sposobu na rozmowę dotyczącą delegowania zadań, praca na powtarzających się, trudnych sytuacjach szefowskich. Trening sposobów na rozmowy z zakresu nagradzania pracownika oraz z zakresu informowania o błędach i egzekwowania ustaleń.
  Efekt: Wzmocnienie managera w zakresie doceniania podwładnych i egzekwowania ustaleń oraz w najtrudniejszych momentach prowadzenia codziennej pracy.


  Czynniki motywujące pracowników
  Cel: Wypracowanie puli nagród i oraz ewentualnych konsekwencji dla pracownika.
  Zakres: Rozszerzenie listy możliwych poza finansowych konsekwencji oraz nagród
  i sposobów doceniania – „burza mózgów.
  Efekt: Zwiększenie skuteczności szefa w motywowaniu ludzi.

Dołącz do nas!

Zacznij efektywnie zarządzać swoim zespołem. Bądź z nami 3 i 4 czerwca!