Badanie kompetencji D3 DISC

D3 jest skutecznym narzędziem, jeśli chcesz wiedzieć:

 • W których obszarach tkwi Twój potencjał?
 • Jak dobrać do zespołu osoby, które będą chciały pracować na wspólny cel?
 • Dlaczego z jednymi w zespole bardzo dobrze Ci się współpracuje a praca z innymi, mimo Twoich największych wysiłków, jest prawdziwym wyzwaniem?
 • Co zrobić, aby utrzymać zaangażowanie poszczególnych członków zespołu?
 • Jak rozwijać ich potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się
w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt. 

D3 a jego elementy

 • DISC– dlaczego robię to, co robię, mówię to, co mówię, jak reaguję na zmiany, jak buduję relacje, jak bardzo skupiam się na ludziach a jak na zadaniach, co jest moim celem, jakie wartości wnoszę do zespołu?
 • TEAMS– jaką rolę w zespole chciałbym pełnić i w których zadaniach będę najbardziej efektywny?
 • VALUES- jakimi wartościami się kieruję, podejmując decyzje?
 • BAI– co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

Czy te pytania brzmią dla Ciebie znajomo?

Kontrolować, czy zaufać? Jak wzbudzić w członkach zespołu zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za to, co robią?

Jeśli dobierzemy właściwie zespół, nikt nikogo nie będzie musiał kontrolować. Zadaniem lidera będzie wówczas wspierać w tym, czego potrzebują, aby być jeszcze lepszymi w tym, co robią. Jeśli zakres obowiązków jest spójny z tym, co jest moją mocną stroną, co lubię robić oraz mój styl komunikacji jest dobrze dopasowany do osobowości lidera, to mi się dobrze pracuje i za swoje zadania biorę odpowiedzialność. Dobranie właściwych osób do konkretnych zadań powinno być inwestycją, która się po prostu opłaci.

W jaki sposób skutecznie motywować i mądrze nagradzać członków zespołu?

Nie ma jednego skutecznego sposobu na zmotywowanie członków zespołu, bo naturalnie motywuje nas to, czego my sami chcemy a nie to, czego chcą inni. Tak jak mamy różne gusta, tak mamy różne wewnętrzne motywacje. Zadaniem lidera jest poznać te motywacje (właśnie na przykład poprzez badanie kompetencji) i na nie odpowiedzieć – jedni potrzebują kolejnych wyzwań, możliwości uczenia się a inni czasu na realizację swoich pasji. I dla tych drugich bardziej wartościową nagrodą będzie pół dnia wolnego niż długofalowo gratyfikacja finansowa. Chcąc mieć zaangażowany zespół, poznajmy motywacje pracowników i odpowiedzmy na nie, zamiast próbować wzbudzić w nich motywację do czegoś, co ich motywacją nie jest.

Czy można przewidzieć efektywność pracownika?

Oczywiście. I chociaż powszechną praktyką potwierdzania efektywności potencjalnego pracownika jest sprawdzanie referencji u poprzedniego pracodawcy, okazuje się, że to za mało, aby przewidzieć, jaką wartością będzie on dla naszej firmy. Kluczem do sukcesu jest sprawdzenie, czy jego naturalne zachowania
w odpowiedzi np. na sytuacje stresujące, poziom decyzyjności, role, jakie preferuje pełnić w zespole
czy wyznawane wartości, są spójne z rzeczywistością biznesową konkretnej organizacji, kulturą organizacyjną firmy, oczekiwaniami rynkowymi etc. Każda firma jest inna, stąd i w tej dziedzinie potrzebne są rozwiązania szyte na miarę.

Co mierzy TEAMS?

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

 • Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania; Kreator pyta:
  „Co robimy i dokąd zmierzamy?”
 • Realizator– jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”
 • Analityk – jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”
 • Koordynator– buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”
 • Strateg– poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”

Co diagnozuje VALUES?

Diagnozuje wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

 • Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu
 • Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie
 • Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku
 • Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów,
  jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć

A BAI?

Mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki:

 • Wiedza– dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań
 • Ekonomia – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych
 • Artyzm– dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności
 • Solidarność – dążenie do poprawy sytuacji innych ludzi
 • Wpływ – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań
 • Wewnętrzny spokój– dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości

Czy badanie kompetencji D3 jest dla Ciebie?

To badanie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • Podnieść efektywność zespołu
 • Rozdzielić zadania w zgodzie z tym, w czym pracownicy będą najbardziej efektywni
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

Przykładowe raporty (format .pdf):

Przykładowy raport Sales BAI

Przykładowy raport BAI

Chcesz wiedzieć więcej o badaniu kompetencji D3 i jego zastosowaniach?

Zadzwoń - 534 934 966