Badanie kompetencji D3 DISC

D3 jest skutecznym narzędziem, jeśli chcesz wiedzieć:

 • W których obszarach tkwi Twój potencjał?
 • Jak dobrać do zespołu osoby, które będą chciały pracować na wspólny cel?
 • Dlaczego z jednymi w zespole bardzo dobrze Ci się współpracuje a praca z innymi, mimo Twoich największych wysiłków, jest prawdziwym wyzwaniem?
 • Co zrobić, aby utrzymać zaangażowanie poszczególnych członków zespołu?
 • Jak rozwijać ich potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się
w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt. 

D3 jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym na świecie. Wykorzystującmetaforę góry lodowej, test kompetencji D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to,
co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać
a co wpływa na zachowania (preferowane role zespołowe, wartości i postawy - wewnętrzne motywacje).

D3 a jego elementy

 • DISC– dlaczego robię to, co robię, mówię to, co mówię, jak reaguję na zmiany, jak buduję relacje, jak bardzo skupiam się na ludziach a jak na zadaniach, co jest moim celem, jakie wartości wnoszę do zespołu?
 • TEAMS– jaką rolę w zespole chciałbym pełnić i w których zadaniach będę najbardziej efektywny?
 • VALUES- jakimi wartościami się kieruję, podejmując decyzje?
 • BAI– co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

Czy te pytania brzmią dla Ciebie znajomo?

Kontrolować, czy zaufać? Jak wzbudzić w członkach zespołu zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za to, co robią?

 

Jeśli dobierzemy właściwie zespół, nikt nikogo nie będzie musiał kontrolować. Zadaniem lidera będzie wówczas wspierać w tym, czego potrzebują, aby być jeszcze lepszymi w tym, co robią. Jeśli zakres obowiązków jest spójny z tym, co jest moją mocną stroną, co lubię robić oraz mój styl komunikacji jest dobrze dopasowany do osobowości lidera, to mi się dobrze pracuje i za swoje zadania biorę odpowiedzialność. Dobranie właściwych osób do konkretnych zadań powinno być inwestycją, która się po prostu opłaci.

 

W jaki sposób skutecznie motywować i mądrze nagradzać członków zespołu?

Nie ma jednego skutecznego sposobu na zmotywowanie członków zespołu, bo naturalnie motywuje nas to, czego my sami chcemy a nie to, czego chcą inni. Tak jak mamy różne gusta, tak mamy różne wewnętrzne motywacje. Zadaniem lidera jest poznać te motywacje (właśnie na przykład poprzez badanie kompetencji) i na nie odpowiedzieć – jedni potrzebują kolejnych wyzwań, możliwości uczenia się a inni czasu na realizację swoich pasji. I dla tych drugich bardziej wartościową nagrodą będzie pół dnia wolnego niż długofalowo gratyfikacja finansowa. Chcąc mieć zaangażowany zespół, poznajmy motywacje pracowników i odpowiedzmy na nie, zamiast próbować wzbudzić w nich motywację do czegoś, co ich motywacją nie jest.

Czy można przewidzieć efektywność pracownika?

Oczywiście. I chociaż powszechną praktyką potwierdzania efektywności potencjalnego pracownika jest sprawdzanie referencji u poprzedniego pracodawcy, okazuje się, że to za mało, aby przewidzieć, jaką wartością będzie on dla naszej firmy. Kluczem do sukcesu jest sprawdzenie, czy jego naturalne zachowania
w odpowiedzi np. na sytuacje stresujące, poziom decyzyjności, role, jakie preferuje pełnić w zespole
czy wyznawane wartości, są spójne z rzeczywistością biznesową konkretnej organizacji, kulturą organizacyjną firmy, oczekiwaniami rynkowymi etc. Każda firma jest inna, stąd i w tej dziedzinie potrzebne są rozwiązania szyte na miarę.

Co to jest DISC?

DISCto 4 style zachowań. Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują
i komunikują, a także podobny komunikat motywuje ich do konkretnych zachowań.

Styl D Styl I Styl S Styl C
Pewny siebie, decyzyjny, skoncentrowany
na realizację celu, wielozadaniowy, lubiący wyzwania i konfrontację, doceniający zmiany, niecierpliwy, chce mieć kontrolę nad sytuacją.
Nastawiony na ludzi, rozmowny, wesoły, kreatywny, emocjonalny, wspierający, mało zorganizowany, chce być lubiany. Wspierający, lojalny członek zespołu, ufny, dobry słuchacz, wrażliwy, cierpliwy, cichy – ale bystry, opiera się nagłym zmianom, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Perfekcjonista, realista, wrażliwy, zorganizowany, komunikuje się poprzez fakty, zadaje wiele pytań, nie lubi niekonstruktywnej krytyki.

Co mierzy TEAMS?

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

 • Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania; Kreator pyta:
  „Co robimy i dokąd zmierzamy?”
 • Realizator– jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”
 • Analityk – jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”
 • Koordynator– buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”
 • Strateg– poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”

Co diagnozuje VALUES?

Diagnozuje wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

 • Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu
 • Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie
 • Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku
 • Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów,
  jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć

A BAI?

Mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki:

 • Wiedza– dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań
 • Ekonomia – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych
 • Artyzm– dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności
 • Solidarność – dążenie do poprawy sytuacji innych ludzi
 • Wpływ – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań
 • Wewnętrzny spokój– dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości

Czy badanie kompetencji D3 jest dla Ciebie?

To badanie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • Podnieść efektywność zespołu
 • Rozdzielić zadania w zgodzie z tym, w czym pracownicy będą najbardziej efektywni
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

Przykładowe raporty (format .pdf):

Przykładowy raport Sales BAI

Przykładowy raport BAI

Chcesz wiedzieć więcej o badaniu kompetencji D3 i jego zastosowaniach?

Zadzwoń - 534 934 966